Sochař a restaurátor kamene – Richard Rudovský

Sochařské práce z přírodního kamene, repliky a kopie z mramoru, pískovce, žuly.
Rekonstrukce kašen, nové vybavení interiérů kostelů z přírodního kamene (ambon, obětní stůl, sloupy, kropenky a veškeré kamenné prvky).
Restaurování památkových objektů, soch, ...