Okresní soud v Přerově

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Smetanova 2016/2, Přerov-Město
OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)