Sbor dobrovolných hasičů Hranice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádání akcí a účast na hasičských soutěží.

K Nádraží 400, Hranice-Drahotuše